Vi ser en stor tidsbesparing då vi kapat tiden med ca 90% för att skapa manualer för varje order.

Jimmy WestbergKonstruktör, Voith Turbo Safeset

RuleDesigner hjälper oss att ta fram fullständiga tillverkningsunderlag på nolltid

Mattias KrantzVD, Repus Ventilation