Inlägg av abh

Pressmeddelande – Konfigurator automatiserar Movomech säljarbetet

Med hjälp av konfigurator automatiserar Movomech säljarbetet En konfigurator kan användas på fler områden än inom tillverkning och konstruktion. På Movomech i Kristianstad använder man en konfigurator för att effektivisera säljarbetet där kontakterna sköts via nätet. Movomech i Kristianstad förser industriföretag runt om i världen med lyftutrustning. Man levererar skenor, vagnar och lyftanordningar i ett kundanpassat skensystem. Företaget ville skapa […]

Enklare och säkrare säljarbete hos Movomech tack vare konfigurator

Movomech tillverkar lyftanordningar till kunder runt om i världen. Genom att automatisera flödet från säljarna med en konfigurator får kunden direkt ett förslag på skensystem, en 3D-modell och ett pris. Vi kapar onödiga steg och säljarbetet förbättras, säger projektledaren Göran Nilsson.   Det blir allt viktigare att hålla koll på flödena. I synnerhet när man […]

Teknisk Design, projektkurs – Mittuniversitet 2015

Här kommer ett urval av några bilder på projektarbeten hos Civilingenjörsstudenterna på kursen Teknisk Design, projektkurs, Mittuniversitet. Andreas B Hallberg från KonfigDesign utbildar inom Cad under höst/vinter 2014-2015 och är imponerad av studenternas arbetsinsats.

Automatisera bort enformigt konstruktionsarbete

[Publicerad artikel i tidskriften Uppfinnaren & Konstruktören nr 5/2013 Konstruktion är ofta kreativt men också tålamodsprövande när ensidiga arbetsuppgifter staplas på hög. Med en 3D-konfigurator kan dessa gallras bort så att man istället kan fokusera på de verkliga problemen, säger Andreas B. Hallberg.   För att ett företag ska överleva krävs att produkterna anpassas till […]

Automatiserad konstruktion ger vinster i tid och ekonomi

[Publicerad artikel i tidskriften Cad & Ritnytt nr 1/2013] Ett väldefinierat regelverk automatiserar produktutvecklingen på Voith Turbo Safeset AB i Hudiksvall. Det är skapat med verktyget RuleDesigner som hjälper konstruktören Jimmy Westberg att skala bort onödig tid, höja kvalitetsnivån och få en överblick av projektets ekonomi. Att skala bort onödigt arbete och nå högre grader […]