Cad2Erp – Automatisering av artikelberedning

Med hjälp av denna produkt kan du enkelt skapa artikelberedningar i ditt ERP-system direkt baserat på dina CAD-modeller.

Cad2Erp är integrerat med de flesta CAD-system och kan direkt från CAD-systemet läsa ut information om produktens sammansättning, materialdata mm. Via en webbaserad regelstyrd guide kan du sedan granska och komplettera artikelinformationen innan den slutligen överförs till ditt ERP-systems artikelregister.

Cad2Erp är särskilt framtagen för:

  • Legotillverkande företag

    Företag som regelbundet tillverkar kundunika produkter baserat på kundens CAD-modeller.

  • Komplex artikelkonstruktion

    Företag som konstruerar stora artikelstrukturer och som lägger mycket tid på att överföra dessa artiklar till ERP-systemet.