Konfigurering

Vi utvecklar webbaserade konfiguratorlösningar med brett skilda funktionaliteter som speglar kundens behov.

Tack vare ett modernt och flexibelt verktyg, processeditor, bygger vi tidseffektivt kundspecifika konfiguratorlösningar med exakt den funktionalitet som efterfrågas och motsvaras av kundens processer.

Vi utvecklar konfiguratorer som täcker behov från säljkonfigurering (CPQ) till produktkonfigurering med fullständiga tillverkningsunderlag till grafiskt konfigurering direkt visuellt på webben.

 • Säljkonfigurering, CPQ

  Stöd säljprocessen och skapa offerter med avancerade prisberäkningar och olika nivåer av användare, så som interna säljare, återförsäljare och slutkund.

 • Produktkonfigurering

  Stöd framtagning av nya produktvarianter med hjälp av ett kraftfull regelverk med artikelstrukturer som exporteras till ERP-systemet och tillhörande produktrelaterade dokument skapas med automatik.

 • CAD-konfigurering

  Idag efterfrågas allt oftare ritningar och 3D-modeller i samband med offert. Låt konfiguratorn interagera med Cad-systemet och skapa ritningar och 3D-modeller bakgrunden och bifoga offerthandlingarna med automatik.

 • Grafisk konfigurering

  Konfigurera produkter eller layouter direkt i webbläsaren och se resultatet i realtid och 3D. Användare kan online få tillgång till ett cad-likande verktyg för att bygga en produkt/layout med ett bakomliggande regelverk.

Vi har kapat åtskilliga timmar och reducerat tiden per order med cirka 85 %. Antalet felkällor minimeras eftersom det är färre som hanterar informationen.
Göran Nilsson, Projektledare för införande av konfigurator hos Movomech AB

Vi ser en konfiguratorlösning som ett levande system med nya konfigurerbara produktvarianter över tid, därför tycker vi det är viktigt att kunden själv kan jobba med ändringar och utveckling. Genom utbildning och tillgång till ett flexibelt verktyg har kunden kontroll över sitt system.
Andreas B Hallberg, KonfigDesign

Tjänster och programvara

Vi erbjuder både tjänster och programvara för konfigurering.

Kickstart

För att identifiera och beskriva de processer som man vill inkludera i en konfiguratorlösning är en processkartläggning nödvändig, arbetet kan sedan ligga om grund för en kravspec. Läs mer

Konfigurator

Vi utvecklar konfiguratorlösningar med verktyget RuleDesigner Configurator som medför att kunden själv kan utveckla och underhålla sin konfigurator. Läs mer

Utveckling och Utbildning

Vi hjälper till att bygga konfiguratorlösningar utifrån kundens behov och omfattning och involverar gärna kunden i arbetet och genom utbildning kan de själva utveckla och underhålla sina system på egen hand.