RPA – Robotic Process Automation

RPA är ett begrepp som handlar om att enkelt kunna automatisera återkommande arbetsuppgifter på ett robotiserat sätt.

De flesta som arbetar vid en arbetsstation har förmodligen upplevt att vissa uppgifter utförs enligt samma mönster varje gång, och dessa uppgifter blir till slut stora tidstjuvar i en verksamhet. Idag finns bra tillgängliga verktyg för att robotisera sådana uppgifter.

Vi upplever att många företag har välutbildad personal som ägnar större delen av sin arbetstid åt återkommande arbetsuppgifter som går att robotisera. Personal som istället skulle kunna arbeta med mer utvecklande och affärsnyttiga uppgifter.

Dessutom finns hos personalen värdefull kunskap om företagets processer, kunskap som snabbt kan gå förlorad om någon byter jobb. Robotiseringen innebär inte bara att arbetsuppgifterna går fortare att utföra, de blir också systematiskt dokumenterade och finns kvar i verksamheten.

Våra verktyg och tjänster

Vi erbjuder verktyg och tjänster för att automatisera och robotisera arbetsuppgifter.

Bygg din egen robot

Vi är återförsäljare av RuleDesigner Configurator, ett kraftfullt verktyg för att själv kunna robotisera återkommande arbetsuppgifter i till exempel arbetsstationer. Läs mer…

Konfiguratorn hjälper oss att säkerställa att alla våra processer blir rätt från början och att vi kan eliminera den mänskliga faktorn. Det ger kortare tid i varje led.

KonfigDesign hjälper oss att ta fram fullständiga tillverkningsunderlag på nolltid