RuleDesigner Configurator

RuleDesigner Configurator är en programvara/verktyg för att bygga IT-lösningar som speglar företagets processer utan stora ingrepp i er nuvarande IT-miljö.

Med programmet produceras en webbapplikation som genom färdiga funktioner kan interagera med andra programvaror, operativsystem, databaser, API:er. Verktyget medger att på ett överskådligt sätt ersätta manuella processer med arbetsinstruktioner som automatiserar och synkroniserar arbetet mellan olika system/programvaror.

 • Automatisera processer

  Med systemets Low Code Editor skapas processer för automatisering. Processerna kan köras både i enskilda arbetsstation och i servermiljö.

 • Gränssnitt i webbläsare

  Användargränssnitt för webbläsare kan läggas till för att stödja processerna vid behov av inmatning av data eller visualisering.

 • 3D-konfigurering

  RuleDesigner Configurator har inbyggda funktioner för 3D-konfigurering, men kan även integreras med DynaMaker.

 • Skalbarhet

  Det som börjar i en arbetsstation kan enkelt flyttas till server och göras tillgängligt för flera användare.

  Om programmet installeras på en server kan processerna göras tillgängliga direkt via webbläsare, utan klientinstallationer.

 • Inbyggda integrationer

  Programmet har många färdiga integrationer.

  CAD: Solidworks, Solid Edge, Inventor, NX, m fl

  Office: Word, Excel

  Databaser

  Filsystem

  Webservices

  ERP: Monitor ERP, m fl

 • Bygg egna integrationer

  Vid behov kan integrationer utvecklas som ”add-ons” (.net applikationer) till RuleDesigner Configurator.

  Kombinera med DynaMaker