Hur vi hjälper dig

Vi har ett väl beprövat arbetssätt för att planera och implementera konfiguratorlösningar – tillsammans, ett steg i taget.

Introduktion

Under introduktionsfasen presenterar vi oss för varandra. Vi vill att ni berättar så mycket som möjligt för oss om era förutsättningar och förväntningar, så att vi sedan kan presentera relevanta förslag till hur vi skulle kunna hjälpa er. Vi kan i vissa fall visa referenscase från tidigare kunduppdrag för att ge exempel.

Baserat på våra lösningsförslag kommer vi gemensamt överens om vad som borde ingå i nästa fas – Kickstart.

Vi kan också ge er övergripande information om kostnader för programlicenser för våra lösningsförslag, samt en grov uppskattning av hur mycket tid vi tror skulle behövas från vår sida i Projektfasen.

Introduktionsfasen är helt kostnadsfri.

Kickstart

Syftet med Kickstart är att ta ett första steg tillsammans, till en begränsad fast kostnad.

Aktiviteterna under en Kickstart varierar beroende på vilka system som vi tror ska införas och hur omfattande lösningen kommer att bli. Vi kan till exempel arbeta med demoversioner av programvaror för att ta fram en prototyplösning.

Efter Kickstarten vet vi mer i detalj om vad som ingår i ett projekt hos Er och kan ge ett affärsförslag med mer konkreta licenskostnader samt mer begränsade tidsuppskattningar i olika projektsteg.

Projekt

I projektfasen arbetar vi tillsammans med er för att ta fram er unika lösning. Vi arbetar med inspiration av Agila arbetsmetodiker, vilket innebär:

  • Nära och regelbunden kontakt för avstämningar och planering.
  • Utveckling och implementation enligt vad vi planerat.
  • Tester och återkoppling löpande.
  • Utbildning för att Ni ska kunna förvalta och underhålla systemet.

Efter att vi genomfört de projektsteg vi kommit överens om övergår projektet till att vi hjälper till med support och eventuell vidareutveckling.