Inlägg av

Mittuniversitetet anlitar KonfigDesign

Andreas B Hallberg, KonfigDesign, är gästföreläsare under 5 dagar i november/december på Mittuniversitetet i Sundsvall. Föreläser inom CAD och undervisar i programmet SolidWorks.