Företagsbesök Umeå

Digitalisering på agendan

Vi fortsätter vårt arbete med att hjälpa företag att skapa förutsättningar för digitalisering. Den här veckan var vi inbjudna till Umeå för att träffa flera tillverkande företag och berätta om vad vi kan bidra med. Jätteroligt att få komma ut och träffa så många nyfikna människor.

Digitalisering ligger sedan flera år högt upp på agendan på högsta nivå, både i Sverige och i många andra länder.  Nu börjar det märkas att det hamnat på agendan ute hos företagen också. Vad det egentligen innebär för var och en återstår för många att ta reda på och det kan komma att innebära stora förändringar i verksamheterna. Viktigt för alla är att:

 • Hänga med i utvecklingen och vara anpassningsbar
 • Frigöra kompetens för utveckling genom att få bort manuellt enformigt arbete
 • Ta tillvara på och systematisera medarbetares kunskap
 • Behålla personal genom utvecklande arbetsuppgifter
 • Bli bra på kundanpassning

KonfigDesigns fokus ligger i första hand på att hjälpa till med automatisering inom sälj- och konstruktionsflöden och därmed både frigöra resurser och bli bättre på att sälja kundanpassade produkter. Några saker vi gärna pratar om är:

 • Hur kan man göra för att knyta ihop de olika it-system som används idag? PLM, ERP, CAD, CRM, Office etc.
 • Vad är en konfigurator?
 • Hur går man tillväga för att göra en produkt konfigurerbar?

Automatiserad artikelberedning i Monitor direkt från CAD-modeller

Beredningshjälp, struktur och operationer med automatik.

Många tillverkande företag lägger ner mycket tid på att skapa artikelberedningar i sitt ERP-system.  Nu erbjuder KonfigDesign en automatiserad lösning för detta. Först ut är en integration med affärssystemet Monitor.

Vid nya produktvarianter eller när ett legotillverkande företag får förfrågningar baserat på kundens CAD-modeller och ritningar behövs det ofta mycket manuellt arbete för att bygga upp en artikelstruktur, en s k beredning i affärssystemet. En beredning behövs till exempel för att kunna skapa en beläggning i verkstaden och behov av inköpta material som i sin tur kan ge svar på förväntad leveranstid. Vid eventuell order ligger beredningen till grund för arbetsorderdokument, avrapportering, efterkalkylering.

KonfigDesign har med hjälp av programvaran RuleDesigner skapat lösningen CAD2ERP som integrerar mot de ledande CAD-systemen på marknaden och läser av artikelns struktur direkt från CAD-modellen. Med hjälp av en webbaserad guide kan man sedan komplettera artikeln med ytterligare information som till exempel maskinoperationer, ställ- och stycktider, materialåtgång. Slutligen förs artikeln in som en beredning i ERP-systemet. Ritningsunderlag skapas automatiskt och kan kopplas till artikelberedningen. Även komplexa artiklar kan på detta sätt beredas på mycket kort tid.

Med hjälp av CAD2ERP uppnås många värdefulla effekter:

 • Tid frigörs från beredningsarbetet
 • Svarstider för offertförfrågningar förkortas
 • Inmatningsfel i ERP-systemet minimeras

Enklare och säkrare säljarbete hos Movomech tack vare konfigurator

Movomech tillverkar lyftanordningar till kunder runt om i världen. Genom att automatisera flödet från säljarna med en konfigurator får kunden direkt ett förslag på skensystem, en 3D-modell och ett pris. Vi kapar onödiga steg och säljarbetet förbättras, säger projektledaren Göran Nilsson.

 

Den webbaserade konfiguratorn har ett lättbegripligt gränssnitt med stora och illustrativa ikoner.

Det blir allt viktigare att hålla koll på flödena. I synnerhet när man verkar på en global marknad med både en egen säljorganisation och återförsäljare spridda över världen. Så är fallet med Movomech som förser industriföretag inom flera branscher med lyftutrustning.

– Vi levererar skenor, vagnar och lyftanordning i ett kundanpassat skensystem som fyller det behov som man har, säger projektledaren Göran Nilsson. Vi kan också hjälpa till med enskilda komponenter om kunden vill komplettera en egen anordning.

Ett kundanpassat skensystem har en mängd egenskaper som ska definieras, allt från olika typer av skenor och profiler, upphängningar och till lyftare. Flera val måste göras för att ta fram en anordning som uppfyller kundens krav. Men det program som användes för att specificera detta höll inte längre måttet.

– Det var ett äldre textbaserat system som var svårt att uppdatera och som inte följde med i vår utveckling. Vi ville distribuera informationen på flera sätt och vi insåg att det måste ersättas med en effektivare lösning.

Men behovet var större än så. Företaget ville också skapa ett bättre sätt att kommunicera med både de egna säljarna och flera återförsäljare runt om i världen. Kedjan av information var lång och inte produktiv. Förfrågningar skickades till säljarna som i sin tur kontaktade konstruktörerna som tog fram ett förslag på skensystem. Förslaget skickades sedan tillbaka för att presenteras för kunden. Arbetsgången var dessutom beroende av att alla var tillgängliga, hade tid och hade rätt data i alla led.

 

Skräddarsydd konfigurator

Karin Domeij, Göran Nilsson och Emil Månsson har arbetat med konfiguratorn på Movomech.

Karin Domeij, Göran Nilsson och Emil Månsson har arbetat med konfiguratorn på Movomech.

Behovet av att automatisera arbetssättet växte. Man inledde ett samarbete med KonfigDesign i Hudiksvall som skräddarsydde en konfigurator i programmet RuleDesigner. Där preciseras anordningens egenskaper i val som sker i en fastställd ordning. Man bestämmer också vilken hållfasthet som ska gälla.

– Genom att ange skensystemets belastning får man fram värden som konfiguratorn använder för att välja de profiler som tillåter belastningen och sorterar bort de som inte klarar det.

När valen är gjorda har konfiguratorn satt samman ett fungerande skensystem med stycklista. All information lagras i en databas.

– Systemet har en säkerhetsfunktion eftersom man inte kan hoppa över något steg i valen. Då alarmerar regelverket.

Till den tekniska dokumentationen ger man kunden ett underlag i 3D. Samtidigt som skensystemets egenskaper bestäms genereras samma information i en CAD-fil av konfiguratorn. Kunden kan placera denna 3D-modell i sin digitala fabrikslayout och dra slutsats om den passar. Konstruktören Emil Månsson har arbetat med att integrera konfiguratorn med det CAD-system som Movomech har. Informationen flödar från CAD-systemet till kunden via konfiguratorn.

– En funktion hos RuleDesigner är att konfiguratorn hämtar data ur Inventors bibliotek automatiskt och skapar underlag direkt.

På företaget vill man vara självgående och kunna arbeta på ett flexibelt sätt.

– Vi har byggt detta system för att vi själva ska kunna anpassa konfiguratorn om vi vill uppdatera värden eller lägga till nya profiler. Informationen ska förmedlas på ett enkelt sätt till säljarna.

 

Profiler bildar stommen i ett skensystem.

Profiler bildar stommen i ett skensystem.

Webben stödjer säljarna

Säljarna får tillgång till konfiguratorn i en webbläsare.

– Programmeringen av html-koden går automatiskt utan vår inblandning. Däremot har vi bestämt hur gränssnittet ska se ut för att fungera på datorer, smarta telefoner och plattor. Allt ligger på vår server och finns tillgängligt bara man har en uppkoppling till Internet.

På Movomechs hemsida finns konfiguratorn tillgänglig under fliken EConfig på menyn där användaren loggar in.

– Vi vill göra denna sida så enkel och pedagogisk som möjligt, säger Karin Domeij som har arbetat med den grafiska kommunikationen. Vi har valt att ha stora ikoner med illustrationer framför att man ska behöva skrolla sidan.

Konfiguratorn är också integrerad mot affärssystemet.

– Kunden får ett förslag på skensystem och får samtidigt ett pris ur affärssystemet, ett pris som är korrekt och är kopplat till den rabatt man har, berättar Göran Nilsson. Dessutom blir offerterna standardiserade med hjälp av konfiguratorn och är försedda med vår logga.

När säljaren besöker en kund kan man direkt i fabriken få ett förslag på en lyftanordning med specifikationer och dimensioner, stycklista, 3D-modell och ett korrekt pris. Allt är tillgängligt via webben när egenskaperna matats in och presenteras direkt. Man behöver inte ringa eller mejla någon och heller inte ta hänsyn till tidsskillnader. En återförsäljare får ett underlag som denne kan modifiera, lägga till sin logga och förse offerten med sitt slutpris.

När kunden accepterar offerten går uppgifterna från konfiguratorn vidare till lagret där komponenterna plockas fram och levereras.

 

Enklare flöde sparar tid

Flödet av informationen automatiseras. Säljaren behöver inte längre kontakta avdelningar utan kan själv ta fram ett förslag på lyftanordning i ett samtal med kunden och får ett rätt pris. Offerten förses med 3D-underlag och kunden kan direkt se om skensystemets dimensioner stämmer. Ett nytt sätt att arbeta växer fram på företaget. Det sparar tid, menar Göran.

– Vi har kapat åtskilliga timmar och reducerat tiden per order med cirka 85 %. Antalet felkällor minimeras eftersom det är färre som hanterar informationen. Det säkrar vår leveranskvalitet, förkortar säljprocessen och flödena blir enklare och tryggare.

 

Love Janson