Tjänster

Vi erbjuder IT-tjänster för som stödjer digitalisering och konfigurering, d.v.s. effektivisering/automatisering av administrativa processer och konfigurering.

PROCESSKARTLÄGGNING

För att identifiera och hitta de processer som är mest lönsamma att digitalisera eller för att beskriva de processer som man vill inkludera i en konfiguratorlösning är en processkartläggning nödvändig. Läs mer

DIGITALISERING

Vi hjälper företag att digitalisera återkommande och rutinmässiga arbeten eller hela flöden av processer. Läs mer

KONFIGURERING

Vi utvecklar webbaserade konfiguratorlösningar med brett skilda funktionialiteter som speglar kundens behov. Läs mer

RPA

Vi har verktyg för att skapa robotiserade processer i arbetsstationer eller servrar. Läs mer