KonfigDesign Kontoret
Konfigurator
KonfigDesign

Ruledesigner

RuleDesigner

RuleDesigner Configurator är en plattform för att utveckla applikationer för produktkonfigurering och automatisering av processer, utan stora ingrepp i nuvarande IT-miljö.

Programmet kan genom färdiga funktioner interagera med andra programvaror, operativsystem, databaser, API:er.

Hur vi implementerar RuleDesigner Configurator

Kickstart

 • Processkartläggning
 • Produktregelverk
 • Prototypskisser
 • Prototyputveckling
 • Definiera integrationer
 • Projektplanering och tidsuppskattningar

Projekt

 • Installation och systemkonfigurering
 • Veckovisa avstämningsmöten
 • Utveckling steg för steg – KonfigDesign utvecklar
 • Testning och åtgärder – Ni testar och återkopplar
 • Utbildning

Funktioner