KonfigDesign möte
KonfigDesign Kontoret

Varför KonfigDesign?

Glädje, förtroende och skicklighet

De är våra ledstjärnor för att skapa långsiktiga kundrelationer som präglas av förtroende.

Den som bemöter andra med glädje får det ofta tillbaka. Den som blir bemött med glädje sprider den vidare till andra. Vi tycker att glädjen är en grundförutsättning för att vilja jobba tillsammans!

Vi vill vara en långsiktig partner till våra kunder, från första steget när en konfiguratorlösning planeras till när den behöver skalas upp och när den behöver underhållas. Förtroende är A och O för långsiktighet. Viktiga byggstenar för att bygga förtroende:

 • Lyhördhet, förståelse och anpassningsförmåga
 • Transparens
 • Ansvar
 • Tillgänglighet
 • Integritet

Vi är specialister inom en nisch som präglas i hög grad av tekniska lösningar inom IT. Yrkesskicklighet för oss är att vara uppdaterade och kompetenta inom de verktyg som finns tillgängliga, så att vi kan hjälpa våra kunder att använda tekniken på bästa sätt.

Vår mission

Vi vill hjälpa industriföretag att stärka sin konkurrenskraft och skapa en mer utvecklande arbetsmiljö för sin personal.

Vi vill ge era säljare större frihet att sälja samtigt som ni får bättre kontroll över era produktregler.

Vi vill att ni ska ta vara på medarbetarnas outnyttjade kreaativitet genom att automatisera enformigt och återkommande arbete. Då kan ni istället fokusera på mer utvecklande och kvalitativa uppgifter.

Genom att arbeta med konfigurering kan en stor del av återkommande offert- och orderbundna arbetsuppgifter automatiseras, så att tid frigörs för till exempel produktutveckling.

Vår målgrupp

Vi vänder oss främst till tillverkande företag i Sverige. Främst företag med egna produkter och behov av att anpassa produkterna efter kunders önskemål.

Vår metod

Förutom att vi erbjuder coachning och rådgiving, implementerar vi också system.

Vi tror på att arbeta med plattformar som kan anpassas efter våra kunders behov. Till skillnad från att utveckla egna program från grunden eller att jobba med rena standardsystem.

Vi har idag nära samarbete med systemplattformarna RuleDesigner, DynaMaker och Elfsquad.

Plattformarna gör att det går att komma igång snabbt i liten skala, utan långa utvecklingstider, för att senare kunna skala upp till större lösningar när behovet växer. De gör också att behovet av eget underhåll av systemen minskar jämfört med egenutvecklade system.

KonfigDesign

Effekter vi levererar till våra kunder

 • Ökad lönsamhet

 • Kortare ledtider för offerter

 • Fler och bättre offerter -> mer försäljning
 • Färre fel, minskade felkostnader
 • Frigjord tid för personal
 • Minskade materialkostnader
 • Kunskap om produkter digitaliseras och återanvänds.

Vi gillar företagande

Vi tror på kraften hos de små företagen, som ofta drivs av entreprenörer.

Vi har valt att engagera oss ideellt genom att ingå i styrelsen för Företagarna i Hudiksvall. Inom Företagarna jobbar man bland annat med:

 • Utveckling för ett bättre företagarklimat
 • Nätverkande
 • Politisk påverkan

Här en bild från en av de populära företagarluncherna i Hudiksvall som anordnas regelbundet av Företagarna, Teknikföretagen och kommunens näringslivsenhet.

Vi vill ha fler teknikstudenter

Sedan 2023 deltar vi i Trossen i Hudiksvall vilket innebär att vi är fadderföretag för en högstadieklass från årskurs 7-9.

Under en treårsperiod lär vi känna varandra genom till exempel studiebesök. Vi vill inspirera så många som möjligt till att intressera sig för tekniska utbildningar och ingenjörsyrket.

Här en bild från studiebesök hos oss där klassen utmanades i teamwork och kommunikation i form av LEGO-bygge-tävling.