KonfigDesign möte
KonfigDesign Kontoret

Kickstart

Ett första steg tillsammans

Syftet med Kickstart är att komma igång genom att ta ett första steg tillsammans, under en begränsad tid, till en fast kostnad.

Under kickstarten kommer vi att diskutera mer i detalj vad som skulle ingå i ett projekt för er, och hur det kan delas upp i avgränsade steg. Vi kan sedan ta fram ett affärsförslag med:

• Vilka licenskostnader ni behöver betala och när.
• Hur mycket tid och pengar i form av konsulttimmar som behövs och när.
• När vi kan börja och vilka steg vi ska genomföra.

Aktiviteterna i en Kickstart varierar beroende på vilka system som är mest aktuella och hur omfattande lösningen kommer att bli. Innan vi bokar in en Kickstart kommer vi gemensamt fram till passande aktiviteter.

Processkartläggning

Det kan vara väldigt värdefullt att börja med en processkartläggning för att komma fram till var ni har mest nytta av en konfigurator.

Under denna aktivitet genomför vi workshops för att gå igenom er process till exempel vid en offertförfrågan. Vilka aktiviteter görs och av vem? Hur lång tid tar varje moment och vilka system används?

Hur skulle ni kunna jobba på ett nytt sätt och hur mycket skulle det vara värt i form av kortare ledtider, frigjord tid för personal, ökad försäljning, förbättrade offerter osv.

Svaren ligger till grund för hur ett projekt för att införa konfigurering skulle kunna se ut. Hur kan ni uppnå värde så tidigt som möjligt och sedan bygga vidare steg för steg?

Definiera produktregelverk

Konfigurering av en produkt bygger alltid på ett regelverk. Regelverket styr till exempel:

• Vilka val ska kunna göras och i vilken ordning?
• Vilka är de olika alternativen för varje val?
• Vissa val kanske utesluter eller inkuderar andra val
• Vissa produktegenskaper kanske behöver beräknas dynamiskt

Under denna aktivitet genomför vi workshops för att dokumentera ert regelverk till en så kallad konfiguratormatris. Den kan vi i nästa steg använda som underlag vid utveckling av en konfigurator.

Prototypskisser

I det fall vi behöver utveckla en mer customiserad konfigurator, till exempel med hjälp av RuleDesigner Configurator, kan det vara bra att rita upp skisser på hur er konfigurator skulle kunna se ut. Vilka steg vill man gå igenom, hur ska användargränssnittet se ut.

Det ger en gemensam bild av hur lösningen faktiskt kommer att se ut och leder ofta till bra diskussioner och samsyn.

KonfigDesign Kontoret

Prototyputveckling

I vissa fall brukar Kickstarten innehålla att vi utecklar en avgränsad pilot/prototyp i DynaMaker eller RuleDesigner, beroende på vilket system som är aktuellt för er. Det är bra för att:

• Påvisa att lösningen kommer att fungerar för era behov.
• Ge er möjlighet att visa en föreslagen lösning inom ert företag eller för era kunder

Elfsquad Proof of Value

Vid en implementation av Elfsquad innehåller Kickstarten alltid en aktivitet för Proof of Value.

Det innebär att vi genomför minst två heldagar med workshops där ni får lära er hur systemet fungerar i stort och kan lägga in verkliga data för att verifiera att systemet kan lösa era behov.

Under en begränsad tidsperiod har ni full tillgång till systemet för att kunna utvärdera det.

Börja redan idag!

Börja ert arbete med att ta fram en kravspecifikation så fort som möjligt. Kontakta oss så skickar vi gärna vår arbetsmodell för att ta fram information till en kravspecifikation.