RuleDesigner Configurator

RuleDesigner Configurator är en programvara/verktyg för att bygga IT-lösningar som speglar företagets processer utan stora ingrepp i er nuvarande IT-miljö.

Med programmet produceras en webbapplikation som genom färdiga funktioner kan interagera med andra programvaror, operativsystem, databaser, API:er. Verktyget medger att på ett överskådligt sätt ersätta manuella processer med arbetsinstruktioner som automatiserar och synkroniserar arbetet mellan olika system/programvaror.

 • Moduluppbyggd systemarkitektur

  Programmets uppbyggnad med grafisk programmering av arbetsoperationer i en trädstruktur gör verktyget enkelt att arbeta med och lätt att bygga ut och komplettera med nya funktioner/processer i efterhand.

 • Integration till andra programvaror

  Färdiga funktioner finns till bland annat till MS Office, ledande CAD-systemen på marknaden, Adobe Indesign och olika databaser. Egna integrationer kan byggas till. Manuellt arbete ersätts av arbetsinstruktioner som kan läsa och skriva till alla tänkbara program och därmed kan olika system och programvaror interagera med varandra, information från ett system kan återanvändas och styra andra system.

 • Webbapplikation

  Resultatet av utvecklingen blir en webbapplikation och som körs i en vanlig webbläsare, därmed är det enkelt att anpassa webbgränssnittet och utseende efter kundens behov. Inbyggd funktionalitet för att enkelt att skapa avancerade och dynamiska webbformulär med indatavalidering.

 • Inbyggd grafikmotor

  För att stödja grafisk konfigurering direkt i webbläsaren finns en inbyggd grafikmotor som gör att resultatet direkt visualiseras i 2D och 3D.

 • Flexibelt regelverk

  Regler som ligger till grund för konfigurering kan hanteras på en mängd olika sätt. Avancerade webbformulär med validering i kombination med relationsdatabas, beräkningar i Excel och funktioner för regler i verktyget gör det väldigt kraftfullt.

Till skillnad mot andra konfiguratorer på marknaden, där du ofta är styrd att jobba efter ett visst mönster, medger RuleDesigner Configurator ett extremt flexibelt sätt att bygga konfiguratorlösningar.
Andreas B Hallberg, KonfigDesign