Automatisera bort enformigt konstruktionsarbete

Publicerad artikel i tidskriften Uppfinnaren & Konstruktören nr 5/2013 [...]