På uppdrag av Per Sundin Elservice har vi tagit fram en mobilanpassad webbtjänst för hantering av arbetsorder. Tjänsten hjälper till med rapportering av förbrukat material och tid samt överföring av orderunderlag till faktureringsprogrammet BL Fakturering.

Enkel rapportering för montörerna

Montörerna kan enkelt skapa arbetsorder för nya uppdrag och fylla på med information om kunden, uppdraget och åtgånget material och tid.

EDI-integration mot grossister

Tjänsten har EDI-kopplingar till grossisterna Ahlsell och Selga vilket gör att inköp av produkter till en arbetsorder automatiskt kan hämtas in till arbetsordern.

Integration mot faktureringsprogram

När en arbetsorder är klar för fakturering kan faktureringsunderlag enkelt föras över till BL Fakturering.