Andreas B Hallberg, KonfigDesign, är gästföreläsare under 5 dagar i november/december på Mittuniversitetet i Sundsvall.

Föreläser inom CAD och undervisar i programmet SolidWorks.