Rollco AB

Coronakrisen frigör tid för Rollco i Helsingborg. Den använder man för att uppdatera digitala underlag och effektivisera automationen, där en digital konfigurator har en nyckelroll. Det kapar ledtid, säger konstruktören Oskar Friberg.

Oskar Friberg - projektledareOskar Friberg, Projektledare, Rollco AB

Helsingborgsföretaget Rollco, som tillverkar linjära system och automationslösningar till industrin, möter krisen med effektiviseringar. Corona frigör tid för oss, säger konstruktören Oskar Friberg.

Vi har vuxit snabbt och nu när förfrågningarna minskar intensifierar vi vårt digitaliseringsarbete. Nu jobbar vi med att optimera underlag för att våra informationsflöden ska bli effektivare i hela kedjan, från sälj och offert till tillverkning och leverans.

Varje dag förflyttas produkter och varor i industrin med hjälp av Rollcos bandtransportörer och linjära system. De är kundspecifika och skräddarsydda för att fylla kundens särskilda behov och Rollco har ett rikt komponentbibliotek som ger en stor mängd alternativ.

Tjugo gånger snabbare med konfiguratorn

Men att ta fram förslag tar tid som ökar ju mer avancerad lösning kunden vill ha. Därför har man automatiserat processen med en digital konfigurator i ett samarbete med KonfigDesign. Konfiguratorn sammanställer uppgifter från CAD-databasen och affärssystemet på ett effektivt sätt.

Vi gjorde en tidsstudie som visade att det tar en timme för en person att få fram en ordinär och kundanpassad transportör, berättar Oskar. Konfiguratorn gör samma sak på under fem minuter.

Tack vare automationen går det alltså mer än 20 gånger snabbare. Det drar säljaren nytta av. Istället för att ta in alla uppgifter hos kunden, åka hem till kontoret och räkna på en transportlösning och ta fram en offert som sedan skickas till kunden för att invänta ett svar, kan säljaren direkt presentera en lösning på plats hos kunden som snabbt kan fatta beslut. Där sparar man ytterligare värdefull tid.

Konfiguratorn gör CAD-data lätthanterlig

En viktig länk för att allt ska fungera är en speciell modul som gör CAD-underlaget hanterbart för Monitor ERP, alltså affärssystemet hos Rollco. Det spelar alltså ingen roll hur komplext underlaget är eller hur mycket data det innehåller, modulen ser till att informationsmängden anpassas efter affärssystemet så att säljaren enkelt kan ta fram offerten under kundbesöket.

Att arbeta så här standardiserat är också ett stöd för Rollcos produktion som får ett enhetligt underlag. Det är också ett stöd för produktutvecklingen.

Konfiguratorn hjälper oss att säkerställa att alla våra processer blir rätt från början och att vi kan eliminera den mänskliga faktorn. Det ger kortare tid i varje led, konstaterar Oskar.

Under den pågående coronakrisen uppdaterar man underlagen till konfiguratorn för att ytterligare effektivisera offerthantering och andra processer. Arbetet med automationen och konfiguratorn bidrar till att kapa ledtid, vilket ger positiva effekter i hela företaget. När förfrågningarna börjar återkomma efter pandemin vädrar Rollco morgonluft och de kan tillgodose kundens önskemål på ett bättre sätt.

När corona är över står vi bättre rustade, säger Oskar.

Är du också intresserad av en konfigurator till din verksamhet?

Kontakta oss gärna, eller Läs mer om hur vi kan hjälpa dig här