Utvecklingen av ett specialanpassat ventilationsdon har flera steg, från beräkning till tillverkning. Repus Ventilation AB arbetar nu på att införa en automatiserad process som kommer att spara tid för företaget. Tanken är att det ska bli effektivare att få fram ritningar, offerter och produktionsunderlag med hjälp av en konfigurator. Det gynnar företaget som är mitt i en expansiv fas.

Mattias Krantz, VD Repus Ventilation

Mattias Krantz, VD Repus Ventilation

Byggbranschen går för högtryck. Det gynnsamma konjunkturläget ökar Repus Ventilation AB:s möjligheter att växa. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer ventilationslösningar. För att dra nytta av läget och expandera vill man effektivisera verksamheten.

Vi utvecklar nya arbetssätt som kommer att automatisera våra processer, säger Mattias Kranz som är vd. Det frigör tid för oss.

Ett tilluftsdon i standardutförande kan vara svårplacerat om utrymmet är trångt. Därför krävs det ett specialanpassat don vars dimensioner beräknas med hänsyn till olika krav. Det utförs av en ventilationskonsult som kan göra beräkningarna i det webbaserade verktyg som Repus Ventilation har på sin hemsida. Beräkningarnas resultat används sedan inom olika områden.

Mattias planerar nu för att effektivisera denna arbetsgång. Genom att koppla in konfiguratorn RuleDesigner kommer många arbetsuppgifter att automatiseras. Företaget är i en övergångsfas där gamla rutiner ska ersättas med nya och i den processen är KonfigDesign en stödjande partner. Mattias berättar hur det är tänkt att fungera.

– Med hjälp av en plug-in ska beräkningsdata hämtas automatiskt till de CAD-system som konsulten använder. En ritning i 3D genereras automatiskt. Tillsammans med tekniska data kommer informationen att skickas vidare till byggprojektet och infogas i deras ritningar och BOM-listor

Konfigurator i varje steg

Ett flöde uppstår och strömmar från beräkning till projekterat don i den automatiserade processen. Därefter kontaktas Repus Ventilation av en ventilationsentreprenör för att få ett pris på de projekterade donen. Även detta automatiseras med konfiguratorn.

– I nästa steg kommer vårt CRM-system kopplas ihop med konfiguratorn som hämtar kunduppgifter, priser och andra uppgifter och genererar en offert som skickas till entreprenören.

När donet slutligen ska tillverkas konverteras ritningsunderlaget till produktionsunderlag av konfiguratorn. Det behövs ingen handpåläggning, det sker automatiskt i den digitaliserade processen.

Digitalisering sparar tid

När det nya arbetssättet är infört behöver Mattias eller hans medarbetare inte vara delaktig i alla steg. Det sköter konfiguratorn som samlar in data och skickar den till rätt användare i ett digitaliserat flöde. Från beräkningarna som konsulten utför till ritningar, offerter och produktionsunderlag.

– Redan nu ser vi hur mycket tid vi kommer att spara, intygar Mattias. Det ger mer tid över till att supportera konsulter eftersom mycket av administrativt arbete med offerthantering skalats bort.

Varje dag kommer den automatiserade processen ge vinster för företaget.

– Det som tar timmar idag att utföra gör vi i morgon med en knapptryckning.

Love Janson