Beredningshjälp, struktur och operationer med automatik.

Många tillverkande företag lägger ner mycket tid på att skapa artikelberedningar i sitt ERP-system.  Nu erbjuder KonfigDesign en automatiserad lösning för detta. Först ut är en integration med affärssystemet Monitor.

Vid nya produktvarianter eller när ett legotillverkande företag får förfrågningar baserat på kundens CAD-modeller och ritningar behövs det ofta mycket manuellt arbete för att bygga upp en artikelstruktur, en s k beredning i affärssystemet. En beredning behövs till exempel för att kunna skapa en beläggning i verkstaden och behov av inköpta material som i sin tur kan ge svar på förväntad leveranstid. Vid eventuell order ligger beredningen till grund för arbetsorderdokument, avrapportering, efterkalkylering.

KonfigDesign har med hjälp av programvaran RuleDesigner skapat lösningen CAD2ERP som integrerar mot de ledande CAD-systemen på marknaden och läser av artikelns struktur direkt från CAD-modellen. Med hjälp av en webbaserad guide kan man sedan komplettera artikeln med ytterligare information som till exempel maskinoperationer, ställ- och stycktider, materialåtgång. Slutligen förs artikeln in som en beredning i ERP-systemet. Ritningsunderlag skapas automatiskt och kan kopplas till artikelberedningen. Även komplexa artiklar kan på detta sätt beredas på mycket kort tid.

Med hjälp av CAD2ERP uppnås många värdefulla effekter:

  • Tid frigörs från beredningsarbetet
  • Svarstider för offertförfrågningar förkortas
  • Inmatningsfel i ERP-systemet minimeras