Movomech tillverkar lyftanordningar till kunder runt om i världen. Genom att automatisera flödet från säljarna med en konfigurator får kunden direkt ett förslag på skensystem, en 3D-modell och ett pris. Vi kapar onödiga steg och säljarbetet förbättras, säger projektledaren Göran Nilsson.

 

Den webbaserade konfiguratorn har ett lättbegripligt gränssnitt med stora och illustrativa ikoner.

Det blir allt viktigare att hålla koll på flödena. I synnerhet när man verkar på en global marknad med både en egen säljorganisation och återförsäljare spridda över världen. Så är fallet med Movomech som förser industriföretag inom flera branscher med lyftutrustning.

– Vi levererar skenor, vagnar och lyftanordning i ett kundanpassat skensystem som fyller det behov som man har, säger projektledaren Göran Nilsson. Vi kan också hjälpa till med enskilda komponenter om kunden vill komplettera en egen anordning.

Ett kundanpassat skensystem har en mängd egenskaper som ska definieras, allt från olika typer av skenor och profiler, upphängningar och till lyftare. Flera val måste göras för att ta fram en anordning som uppfyller kundens krav. Men det program som användes för att specificera detta höll inte längre måttet.

– Det var ett äldre textbaserat system som var svårt att uppdatera och som inte följde med i vår utveckling. Vi ville distribuera informationen på flera sätt och vi insåg att det måste ersättas med en effektivare lösning.

Men behovet var större än så. Företaget ville också skapa ett bättre sätt att kommunicera med både de egna säljarna och flera återförsäljare runt om i världen. Kedjan av information var lång och inte produktiv. Förfrågningar skickades till säljarna som i sin tur kontaktade konstruktörerna som tog fram ett förslag på skensystem. Förslaget skickades sedan tillbaka för att presenteras för kunden. Arbetsgången var dessutom beroende av att alla var tillgängliga, hade tid och hade rätt data i alla led.

 

Skräddarsydd konfigurator

Karin Domeij, Göran Nilsson och Emil Månsson har arbetat med konfiguratorn på Movomech.

Karin Domeij, Göran Nilsson och Emil Månsson har arbetat med konfiguratorn på Movomech.

Behovet av att automatisera arbetssättet växte. Man inledde ett samarbete med KonfigDesign i Hudiksvall som skräddarsydde en konfigurator i programmet RuleDesigner. Där preciseras anordningens egenskaper i val som sker i en fastställd ordning. Man bestämmer också vilken hållfasthet som ska gälla.

– Genom att ange skensystemets belastning får man fram värden som konfiguratorn använder för att välja de profiler som tillåter belastningen och sorterar bort de som inte klarar det.

När valen är gjorda har konfiguratorn satt samman ett fungerande skensystem med stycklista. All information lagras i en databas.

– Systemet har en säkerhetsfunktion eftersom man inte kan hoppa över något steg i valen. Då alarmerar regelverket.

Till den tekniska dokumentationen ger man kunden ett underlag i 3D. Samtidigt som skensystemets egenskaper bestäms genereras samma information i en CAD-fil av konfiguratorn. Kunden kan placera denna 3D-modell i sin digitala fabrikslayout och dra slutsats om den passar. Konstruktören Emil Månsson har arbetat med att integrera konfiguratorn med det CAD-system som Movomech har. Informationen flödar från CAD-systemet till kunden via konfiguratorn.

– En funktion hos RuleDesigner är att konfiguratorn hämtar data ur Inventors bibliotek automatiskt och skapar underlag direkt.

På företaget vill man vara självgående och kunna arbeta på ett flexibelt sätt.

– Vi har byggt detta system för att vi själva ska kunna anpassa konfiguratorn om vi vill uppdatera värden eller lägga till nya profiler. Informationen ska förmedlas på ett enkelt sätt till säljarna.

 

Profiler bildar stommen i ett skensystem.

Profiler bildar stommen i ett skensystem.

Webben stödjer säljarna

Säljarna får tillgång till konfiguratorn i en webbläsare.

– Programmeringen av html-koden går automatiskt utan vår inblandning. Däremot har vi bestämt hur gränssnittet ska se ut för att fungera på datorer, smarta telefoner och plattor. Allt ligger på vår server och finns tillgängligt bara man har en uppkoppling till Internet.

På Movomechs hemsida finns konfiguratorn tillgänglig under fliken EConfig på menyn där användaren loggar in.

– Vi vill göra denna sida så enkel och pedagogisk som möjligt, säger Karin Domeij som har arbetat med den grafiska kommunikationen. Vi har valt att ha stora ikoner med illustrationer framför att man ska behöva skrolla sidan.

Konfiguratorn är också integrerad mot affärssystemet.

– Kunden får ett förslag på skensystem och får samtidigt ett pris ur affärssystemet, ett pris som är korrekt och är kopplat till den rabatt man har, berättar Göran Nilsson. Dessutom blir offerterna standardiserade med hjälp av konfiguratorn och är försedda med vår logga.

När säljaren besöker en kund kan man direkt i fabriken få ett förslag på en lyftanordning med specifikationer och dimensioner, stycklista, 3D-modell och ett korrekt pris. Allt är tillgängligt via webben när egenskaperna matats in och presenteras direkt. Man behöver inte ringa eller mejla någon och heller inte ta hänsyn till tidsskillnader. En återförsäljare får ett underlag som denne kan modifiera, lägga till sin logga och förse offerten med sitt slutpris.

När kunden accepterar offerten går uppgifterna från konfiguratorn vidare till lagret där komponenterna plockas fram och levereras.

 

Enklare flöde sparar tid

Flödet av informationen automatiseras. Säljaren behöver inte längre kontakta avdelningar utan kan själv ta fram ett förslag på lyftanordning i ett samtal med kunden och får ett rätt pris. Offerten förses med 3D-underlag och kunden kan direkt se om skensystemets dimensioner stämmer. Ett nytt sätt att arbeta växer fram på företaget. Det sparar tid, menar Göran.

– Vi har kapat åtskilliga timmar och reducerat tiden per order med cirka 85 %. Antalet felkällor minimeras eftersom det är färre som hanterar informationen. Det säkrar vår leveranskvalitet, förkortar säljprocessen och flödena blir enklare och tryggare.

 

Love Janson