Med hjälp av konfigurator automatiserar Movomech säljarbetet

Profiler bildar stommen i ett skensystem.

Profiler bildar stommen i ett skensystem.

En konfigurator kan användas på fler områden än inom tillverkning och konstruktion. På Movomech i Kristianstad använder man en konfigurator för att effektivisera säljarbetet där kontakterna sköts via nätet.

Movomech i Kristianstad förser industriföretag runt om i världen med lyftutrustning. Man levererar skenor, vagnar och lyftanordningar i ett kundanpassat skensystem. Företaget ville skapa ett bättre sätt att kommunicera med sina säljare och återförsäljarna på den internationella marknaden. Därför automatiserade man detta arbetssätt med hjälp av en webbaserad konfigurator. Denna skräddarsyddes av KonfigDesign i Hudiksvall i programmet RuleDesigner.

Med hjälp av konfiguratorn kan säljaren ute hos kunden göra olika val och på så sätt bestämma skensystemets egenskaper och dimensioner. Detta sker i en webbläsare. När alla val är gjorda får kunden en offert med alla data, en stycklista och en 3D-modell. Denna modell genereras från CAD-systemet. Säljaren behöver inte kontakta Movomech för att få fram olika uppgifter, allt sköts via konfiguratorn via webben.

Man har också satsat på att utforma den webbaserade konfiguratorn så pedagogisk som möjligt med tydliga ikoner som innehåller illustrationer. Detta ska fungera på datorer, plattor och smarta telefoner. Eftersom denna funktion är kopplad till Movomechs affärssystem kan kunden få ett pris som överensstämmer med rabatter.

När detta flöde av information automatiseras på detta sätt sparar Movomech tid.
– Vi har kapat åtskilliga timmar och reducerat tiden per order med cirka 85 %, säger projektledaren Göran Nilsson. Antalet felkällor minimeras eftersom det är färre som hanterar informationen. Det säkrar vår leveranskvalitet, förkortar säljprocessen och f ödena blir enklare och tryggare.

För mer information kontakta:

Göran Nilsson, Movomech, tel. 044-28 29 57, mobil: 0705-10 57 51
E-post: goran.nilsson@movomech.se

Andreas B Hallberg, KonfigDesign, tel: 0650-133 00, mobil: 076-337 11 62
andreas.b.hallberg@konfigdesign.se