Digitalisering

Vi hjälper företag att digitalisera återkommande och rutinmässiga arbeten eller hela flöden av processer. Vi vänder oss till all tillverkande industri eller andra företag som säljer produkter eller tjänster.

Vår erfarenhet är att väldigt många företag har enorma möjligheter att spara tid och resurser i t ex sälj- och offertflöden, konstruktion, dokumentation.
Välutbildad personal ägnar i många fall större delen av sin arbetstid åt rutinmässiga återkommande uppgifter som är enkla att automatisera med nya IT-verktyg.

  • Ta vara på medarbetarnas outnyttjade kreativitet

    Genom att automatisera enformigt och återkommande administrativa arbeten kan fokus läggas på mer utvecklande och kvalitativa uppgifter.

  • Stora tidsbesparingar

    Att automatisera enskilda processer som t.ex skapande av manualer, ritningar eller beredningsarbete leder till stora tidsvinster, ofta upp mot 90-95% och därmed mycket kostnadsreducerande.

  • Låt system interagera med varandra

    Dela och återanvänd information mellan olika system för att slippa dubbelarbete. Använd tex informationen som finns i Cad-modeller för att skapa beredning i ERP-systemet, produktdata från databas för att skapa produktblad etc.

Verktyg och tjänster

Vi erbjuder både verktyg och tjänster inom digitalisering för att identifiera, effektivisera/automatisera företagets processer.

Kickstart

En processkartläggning skapar bättre förutsättningar för att hitta de processer som är viktigast och mest lönsamma att digitalisera. Läs mer.

Konfigurator

Vi är återförsäljare av ett kraftfullt verktyg för att bygga It-lösningar som speglar företagets processer. Läs mer

Digitalisera/automatisera sälj- och orderprocesser

Det handlar inte om att skaffa ett nytt IT-system, utan det handlar om att se hur organisationen kan organisera sina processer mer effektivt utifrån de nya verktyg som nu finns tillgängliga.
(Källa: digitaliseringskommissionen.se)

Konfiguratorn hjälper oss att säkerställa att alla våra processer blir rätt från början och att vi kan eliminera den mänskliga faktorn. Det ger kortare tid i varje led.

KonfigDesign hjälper oss att ta fram fullständiga tillverkningsunderlag på nolltid